ubezp1Szanowni Rodzice,

W roku 2022/2023 przestawiam Państwu za pośrednictwem strony internetowej przedszkola, ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przesłaną przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Większość z tych propozycji to ubezpieczenie zawierane internetowo, co pozwala całkowicie uniknąć ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Na portalu towarzystwa ubezpieczeniowego wybranego przez Państwa, rodzice samodzielnie analizują i wybierają wariant ubezpieczenia NNW dla dzieci tj. zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają ich oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.

Jednocześnie informuję, że podobnie jak w latach ubiegłych przedszkole nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia NNW, stroną umowy są wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie.

Marzena Augustyn-dyrektor PP1

1. Szkolna agencja ubezpieczeniowa - Colonnade (Online)

2. Szkolna agencja ubezpieczeniowa - Colonnade (Tradycyjnie)

3.TUZ (Online)ubezp2

4. TUZ (Tradycyjnie)

5. E.R.S. Multiagencja ubezpieczeniowa 

6. Allianz

 


Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.