RAMOWY ROZKŁAD DNIA (ogólny)

6.30 – 8.30 - Czas otwarty (schodzenie się dzieci, praca indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań).

8.30 – 8.45 - Zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne, czynności higieniczno – porządkowe.

8.45 – 9.00 - Śniadanie.

9.00 - 9.40 - Czas zadaniowy (programowe oferty edukacyjne, eksperymentowanie, działanie, doświadczanie, sprawdzanie)

9.40 – 10.10 - Zabawy, rozwijanie własnych zainteresowań.

10.10 – 11.30 - Czas bezpośredniego obcowania z naturą i aktywności ruchowej.

11.30 – 11.45 - Czynności higieniczno – zdrowotne przed obiadem- zupa.

11.45 – 12.15 – Obiad-zupa

12.15 – 13.45 - Czas relaksacyjny oraz zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze.

13.45 – 14.00 – Czynności higieniczno – zdrowotne przed obiadem - II danie

14.00 – 14.30 – Obiad - II danie

14.30 – 15.30 - Zabawy ruchowe, rozwijanie możliwości fizycznych własnego ciała.

15.30 – 16.30 - Czas otwarty – praca indywidualna, zespołowe zabawy w sali i w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci.

Powrot 1


Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.