Z dniem 1 września 2017 r. weszło w życie :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik nr 1 obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla:

  • przedszkoli,
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
  • innych form wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa:

  • zadania wychowania przedszkolnego w zakresie opieki, nauczania i wychowania oraz
  • efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego, sformułowane są w postaci celów do osiągnięcia przez dzieci w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka:

1) fizycznego,

2) emocjonalnego,

3) społecznego,

4) poznawczego.

Treść podstawy programowej

Powrot 1


Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.