1. Zarządzenie nr 9 Dyrektora PP1 w Brzegu z dnia 15.05.2020r.
 2. Procedura bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego obowiązująca w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brzegu
 3. Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa "Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka" - POBIERZ
 4. Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa "Tygodniowa deklaracja zgłoszenia dziecka" - POBIERZ
 5. Załącznik nr 3 do Procedury bezpieczeństwa "Oświadczenie pracowników PP1"
 6. Załącznik nr 4 do Procedury bezpieczeństwa "Oświadczenie pracownika PP1"
 7. Załącznik nr 5 do Procedury bezpieczeństwa "Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę ochronną"
 8. Załącznik nr 6 do Procedury bezpieczeństwa "Higieniczna dezynfekcja rąk"
 9. Załącznik nr 7 do Procedury bezpieczeństwa "Higieniczna dezynfekcja rąk"
 10. Załącznik nr 8 do Procedury bezpieczeństwa "Jak skutacznie myć ręce"
 11. Zarządzenie nr 12 Dyrektora PP1 w Brzegu z dnia 08.06.2020r.
 12. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12


Copyright © 2014. Topnet All Rights Reserved.